Digestive Aid Rumen Pasta

300 ml – ST 42401

Beskrivelse

Diætetisk tilskudsfoder til drøvtyggere. Til mindskelse af risikoen for acidose.

Gives især til højtydende køer og intensivt fodret kvæg.
Opbevares utilgængeligt for børn og på et mørkt sted ved stuetemperatur 15-25 grader C.

Vejledning

Skær forsegling af patronen før montering af mundstykke. Placer patronen i applikatorpistolen. Hold hovedet på dyret op. Placer mundstykke nær bagsiden af munden på tungen. Giv langsomt halvdelen af indholdet af patronen og giv koen tid til at synke. Må ikke gives til en ko uden synkerefleks.
Giv 1/2 patron 2 gange dagligt i 2-4 dage.
Malkekøer: Anvendes i højst 2 måneder fra begyndelse af laktationen.
Drøvtyggere: Anvendes i indtil 2 måneder.