Dialactu

100 ml. – ST 56751

Beskrivelse

Diætetisk tilskudsfoder til hunde og katte. Særligt ernæringsmæssigt formål: Exokrin pankreatisk insufficiens. Afhjælpning af dårlig fordøjelse. Anvendes ved forstoppelse. Dialactu hjælper til at binde vand i tarmen og derved øge tarmvolumen, så tarmbevægelserne normaliseres, og forstoppelsen modvirkes.

Vejledning

Giv dyret 3 ml Dialactu pr 5 kg kropsvægt. Gives en gang dagligt og gerne om morgenen i 3 – 12 uger, men livslang brug ved kronisk pankreatisk insufficiens. En engangsplastkanyle sættes på sprøjten, og sprøjten fyldes med den ønskede mængde Dialactu. Gives oralt direkte i munden eller iblandes foderet. Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.